Rowerowe rekomendacje dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Rowerowe rekomendacje dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

W mieście i Gminie Pleszew odbyły  się rowerowe konsultacje, które przeprowadzili wolontariusze. Zebrane głosy zebraliśmy i tak powstał dokument „Rekomendacje dotyczące poprawy warunków poruszania się rowerem po Pleszewie”, którą przygotował specjalista ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań Marcin Sowa. 

 

Zapoznaj się z

Co znajdziesz w rowerowych rekomendacjach?

Podsumowanie przeprowadzonych badań:

Wg przeprowadzonych przez wolontariuszy ankiet wynika, że aż 79 % ankietowanych porusza się rowerem zarówno po mieście, jak i po całej gminie- ale aż 22% ankietowanych ma obawy przed korzystaniem z tego środka transportu. W ankiecie wzięło udział 190 osób. 

 

W ankietach mieszkańcy wskazali na potrzebę:

– powierzchni asfaltowej, która jest wygodniejsza i bezpieczniejsza od kostki brukowej

– obniżenia chodników ma przejściach dla pieszych

– dróg rowerowych na takich ulicach jak Kaliska, Poznańska oraz do Czermina, Kowalewa itd.

– budowy wiaty rowerowej w Kowalewie (wg naszej wiedzy, wiata ta zostanie wybudowana)

 

Rekomendacja dotyczące infrastruktury:

Drogi dla rowerów:

„[…] drogi dla rowerów powinny być budowane w miejscach gdzie istnieje duże natężenie ruchu samochodowego i spodziewane jest duże natężenie ruchu rowerowego. Jeżeli nie ma możliwości ograniczenia ruchu samochodowego za pomocą organizacji ruchu, budowa odseparowanej infrastruktury jest niezbędna. Należy przy tym pamiętać, że drogi dla rowerów powinny być budowane jako drogi dwukierunkowe i optymalnie po obu stronach jezdni. Budowa dróg jednokierunkowych tworzy bardzo wiele problemów, a korzystanie z roweru przestaje być intuicyjne.”

 

Nawierzchnia:

„Nawierzchnia drogi dla rowerów powinna być wyłącznie bitumiczna na całej jej długości (łącznie z wyjazdami z prywatnych posesji). Rozwiązanie takie jest wygodniejsze (mniejsze opory toczenia, mniejsze drgania) oraz tańsze w wykonaniu (masa bitumiczna układana jest mechanicznie; kostka betonowa ręcznie). […] Kierowcy samochodów przekraczając drogę dla rowerów wykonaną na całej ciągłości z masy bitumicznej otrzymują jasny sygnał, że „przecinają” inny ciąg i są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa (zgodnie z przepisami)”

 

Droga i przystanki autobusowe:

„W przypadku gdy droga dla rowerów lub droga pieszo-rowerowa przebiega przy przystanku komunikacji miejskiej należy unikać wyznaczania toru ruchu rowerzystów przed wiatą przystankową. Optymalne jest poprowadzenie ruchu rowerowego na danym odcinku za wiatą przystankową, co minimalizuje punkty kolizyjne z pieszymi wysiadającymi z pojazdów komunikacji miejskiej czy wychodzącymi z wiaty przystankowej.”

 

Kontraruch rowerowy:

„Zasadą na drogach jednokierunkowych powinno być wyznaczanie kontraruchu rowerowego (możliwości jazdy rowerem w kierunku przeciwnym do ruchu ogólnego). W przypadku ulic o niskim natężeniu ruchu samochodowego może się to odbywać na zasadzie kontraruchu (bez wyznaczania kontrapasa rowerowego) lub tam, gdzie notuje się nieco większy ruch samochodowy – za pomocą kontrapasa. Rozwiązanie takie powoduje, że podróż rowerem staje się krótsza i prostsza, a dojazd do miejsca docelowego nie powoduje konieczności „objeżdżania” kwartału jednokierunkowych ulic.

Rozwiązanie w postaci kontraruchu rowerowego jest bezpieczne. Kierowca samochodu i rowerzysta jadący „pod prąd” mają zapewnioną doskonałą widoczność siebie nawzajem, a dzięki ograniczeniu prędkości do 30 km/h mogą się bezpiecznie wyminąć.”

 

Krawężnik:

„W ciągu drogi dla rowerów i drogi pieszo-rowerowej należy zawsze i bezwzględnie wyznaczać na skrzyżowaniu przejazdy dla rowerzystów. Łączenie drogi dla rowerów z jezdnią powinno być bezkrawężnikowe. Dopuszcza się wtopienie krawężnika w asfalt przy zachowaniu braku uskoku (różnica poziomów 0,00 cm).”

 

Stojaki na rowery”

„W punktach będących celami podróży mieszkańców (szkoły, miejsca pracy, urzędy, ośrodki kultury, dworce, sklepy i restauracje) powinny być lokowane stojaki rowerowe. Prawidłowy stojak rowerowy powinien być w kształcie odwróconej litery „U” umożliwiający zapięcie roweru o ramę. Sam stojak powinien być na stałe zakotwiczony w podłożu. Niezalecane są stojaki przykręcane do podłoża za pomocą śrub.

Nieakceptowane są stojaki do których rower przypina się za koło – tzw. „wyrwijkóła”. Nie zapewniają one bezpieczeństwa, niszczą hamulce tarczowe, niszczą koło. Doświadczenie pokazuje, że rowerzyści nie przypinają do nich rowerów, a korzystają z okolicznych słupów pod znaki drogowe, czy latarnie.”

 

Wskazówki „do poprawy” odnoszące się do zastanej sytuacji w Pleszewie:

– Poprawne oznakowanie: Część oznakowania jest niezgodna ze stanem faktycznym, część jest niespójna i może wprowadzać w błąd

– Obniżenie krawężników

– Usunięcie przeszkód stałych na drogach rowerowych np.: ławek dla pieszych

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej akcji #Rowerowy Pleszew ? Przeczytaj poniższy artykuł

Trzy etapy działań w ramach #RowerowyPleszew:

1 etap: Edukacja i badanie społeczne wśród mieszkańców

Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod egidą Fundacji Animacja oraz Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży Dojeżdzającej w Pleszewie od 27 maja 2022 rozpoczęła kampanię rowerową na facebooku w ramach której:

  • promowałałyśmy bezpieczną jazdę na rowerze, publikując filmy edukacyjne dla rowerzystów i kierowców;
  • prowadziliśmy konsulatacje społeczne on-line oraz dwukrotnie na terenie miasta wśród mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew
  • pierwszy apel o poparcie konsultacji rowerowych w Pleszewie do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusza Ptaka na stronie Nasza Demokracja
  • rozdaliśmy 5 bonów na serwis rowerowy mieszkańcom Miasta i Gminy Pleszew

2 etap: Rekomendacje rowerowe

Do współpracy zaprosiliśmy Marcina Sowę z Rowerowego Poznania- Stowarzyszenia zajmującego się edukacją dotyczącą bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście skierowaną do kierowców, rowerzystów i pieszych, jak również dbaniem o bezpieczną infrastrukturę dla rowerzystów.

Zebrane on-line oraz przez wolontariuszy z Lokalnego i Senioralnego Centrum Wolontariatu ankiety, a także komentarze pod postami oznaczonymi hasztagiem #Rowerowypleszew daliśmy Marcinowi Sowie, który zrobił również wizję lokalną w Pleszewie. na ich podstawie powstały Rekomendacje dotyczące poprawy warunków poruszania się rowerem po Pleszewie”

 

3 etap: Zakończenie i podsumowanie akcji

Poparcie przez mieszkańców „Rekomendacji dotyczących poprawy warunków poruszania się rowerem po Pleszewie” na stronie Nasza Demokracja

Złożenie na ręce Arkadiusza Ptaka – Burmistrza miasta i Gminy Pleszew dikumentu z rekomendacjami

 

Kampania rowerowa #RowerowyPleszew odbyła się we współpracy z: Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, Klubem sportowym Stal Pleszew, Lokalnym i Senioralnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie, sklepem MrBike- Rowery Pleszew  Fundacją Akcja Demokracja

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online”. Projekt realizowany z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Pokaż
Showaj