Oferta dla Organizacji Pozarządowych

Bezpłatne szkolenia z:

– Wypełniania i rozliczania ofert oraz projektów

– Pozyskiwania środków zewnętrznych

– Księgowości

– Nowoczesnych technologii wykorzystywanych do promocji, zarządzania i pozyskiwania środków

– Budowania sieci współpracy i lokalnych partnerstw

– Zatrudnienia wolontariusza w organizacji

W ramach współpracy CWIO jest siedzibą dla wielu organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe w  CWIO mają swoją siedzibę i przechowują dokumenty.

Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi przy projektach społecznych.

Zgłoś się do nas i zostać naszym partnerem we wspólnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Forum Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich

Organizujemy doroczne spotkanie organizacji pozarządowych i pleszewskich społeczników.

Pokaż
Showaj