Projekt „Dwa pokolenia zmieniają świat” w Pleszewie

Projekt „Dwa pokolenia zmieniają świat” w Pleszewie

Fundacja ANIMACJA z Pleszewa realizuje projekt „Dwa pokolenia zmieniają świat”- który łączy grupę 16 młodych ludzi i 16 seniorów, by wspólnie działali na rzecz lokalnej społeczności.

 

Fundacja ANIMACJA pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację projektu międzypokoleniowego, którego celem jest wzrost zaangażowania seniorów, integracja społeczna i międzypokoleniowa, oraz poprawa wizerunku seniora w środowisku jako osoby aktywnej i włączającej się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

W ramach zadania uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach: o wolontariacie, tworzeniu gry miejskiej, o tematyce ekologicznej.

Wolontariusze przygotują otwartą dla 50 mieszkańców powiatu Pleszewskiego Klimatyczną Pleszewską Grę Miejską z nagrodami.

Projekt podsumujemy i jego wyniki zaprezentujemy w ramach zaplanowanego filmu promocyjnego

Planujemy również otwarty koncert dla lokalnej społeczności.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca do 30 listopada 2021 r. w Powiecie Pleszewskim

Koordynatorem projektu jest Lucyna Roszak

Animatorem jest Emilia Golińska

Wsparcia udziela Marika Włodarczyk

 

Projekt „Dwa pokolenia zmieniają świat”, jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Pokaż
Showaj