Senioralne Centrum Wolotariatu.

Jesteś potrzebny!
Idea Senioralnego Centrum Wolontariatu

Projekt ma na celu stworzenie Senioralnego Centrum Wolontariatu (SCW) w Pleszewie które będzie prowadziło Biuro Pośrednictwa Wolontariatu (BPW) w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich- (siedziba Fundacji ANIMACJA ) w okresie od maja do grudnia 2018r. Po zakończeniu projektu Senioralne Centrum Wolontariatu będzie koontynuowane przez Fundację ANIMACJA- w tym samym miejscu.

Odbiorcami projektu jest  100 seniorów (w wieku 55+) oraz 20 koordynatorów  wolontariuszy z organizacji i instytucji Powiatu Pleszewskiego. Zadaniem Biura Pośrednictwa Wolontariatu, a tożsamo Animatorów pracujących w Biurze, będzie promowanie projektu, wolontariatu, rekrutacja uczestników, pozyskiwanie ofert pracy dla wolontariuszy, czyli łączenie osób potrzebujących pomocy z tymi, którzy chcą jej udzielić.

Głównym celem Senioralnego Centrum Wolontariatu jest zwiększenie aktywności wolontariackiej: 100 seniorów z powiatu pleszewskiego i 20 koordynatorów wolontariatu na terenie powiatu pleszewskiego w okresie od 1 maja 2018r do 31 grudnia 2018r.

Misją Fundacji ANIMCJA z Pleszewa jest łączyć ludzi, którzy chcą pomagać z tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

Bezpłatna oferta SCW dla wolontariuszy seniorów:

– szkolenie wprowadzające wolontariuszy do pracy wolontariackiej w kontekście prawa obowiązującego w Polsce,

– szkolenia podnoszące kwalifikacje i wyposażające wolontariuszy w nowe umiejętności,

– wypożyczalnia  z materiałami pomocniczymi, rękodzielniczymi, do kreatywnego spędzania czasu z podopiecznymi, sprzętem rehabilitacyjnym, elektronicznym, programami komputerowymi m.in. do ćwiczenia pamięci,

– doradztwo specjalistyczne dla wolontariuszy: rehabilitanta, psychologa, pracownika socjalnego,

– pakiet wolontariusza na który składa się m.in.: dzienniczek wolontariusza, koszulka, torba, nerka, parasol

Po zakończeniu projektu oferta zostanie zmieniona!  Więcej informacji w BWP u Emilii Golińskiej- Animatora pod numerem: +48 519 555 974

Bezpłatna oferta SCW dla koordynatorów wolontariuszy w organizacjach i instytucjach:

– szkolenia wstępne o wolontariacie

– program wolontariacki w organizacji/instytucji

– doradztwo specjalistyczne dla koordynatorów wolontariuszy

– pakiet gadżetów informacyjno-promocyjnych

– pomoc w pisaniu ofert pracy dla wolontariuszy

– wsparcie animatorów SCW w poszukiwaniu wolontariuszy

Jak się zapisać do SCW?

Masz ukończony 55 rok życia? Dysponujesz wolnym czasem i energią by pomagać innym, aktywizować lokalną społeczność? Chcesz dołączyć do społeczności wolontariackiej w Pleszewie?

Mamy dla ciebie propozycję!

Z myślą o TAKICH JAK TY utworzyliśmy Senioralne Centrum Wolontariatu, które swoją siedzibę ma  w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich znajdujące się w Pleszewie na ul. B. Krzywoustego 3 (ceglasty budynek kojarzony jako stara szkoła na Nowej Wsi). W godz. od 10.00- 18.00 od poniedziałku do piątku, zastaniesz tam Emilię Golińską- Animatora CWIO i SCW, który udzieli Ci wszystkich potrzebnych informacji, oraz przedstawi aktualną ofertę warsztatów, szkoleń czy ofert pracy wolontariackiej. Możesz również skontaktować się z Emilią telefonicznie (polecamy kontakt również, jeśli chcesz przyjść do SCW) dzwoniąc w godzinach funkcjonowania SCW: +48 519 555 974

Zapraszamy również na stronę SCW na facebooku (jeśli posiadasz konto na portalu społecznościowym): https://www.facebook.com/senioralne.centrum.wolontariatu

Dodatkowe działania i informacje w ramach Senioralnego Centrum Wolontariatu

– prowadzenie fanpage Senioralnego Centrum Wolontariatu na portalu społecznościowym „Facebook”

– cykl trzech koncertów dla mieszkańców z okazji 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości – dofinansowanie 10 Akcji Społecznych

– film o wolontariuszach

– konkursy na „Najlepszego wolontariusza”

– powstanie folderów informacyjno- promocyjnych dla seniorów

– wzmocnienie potencjału Fundacji ANIMACJA poprzez rewitalizację i remont w dwóch pomieszczeniach w CWIO- podłogi w sali głównej oraz podłogi, mebli i zastawy stołowej w kuchni

– obchody Dnia Wolontariusza- podsumowanie projektu w okolicach 5 grudnia

INFORMACJA DLA PRASY: więcej informacji udziela prezeska Fundacji ANIMACJA i koordynatorka projektu Senioralne Centrum Wolontariatu w Pleszewie: Lucyna Roszak pod numerem +48 664 054 396 lub e-mailowo: lucy.animacja@gmail.com

Jesteś potrzebny!

Przejdź do ofert pracy w ramach Senioralnego Centrum Wolontariatu

Więcej

Informacje na Facebook’u

Bieżące informacje i relacje umieszczamy również na naszym Fanpage

Zobacz
Pracownicy projektu:
qodef-team-image
Kordynatorka projektu SCW
Lucyna Roszak
qodef-team-image
Pośrednictwo pracy wolontariackiej
Emilia Golińska
qodef-team-image
Pośrednictwo pracy wolontariackiej
Marika Włodarczyk
Pokaż
Showaj