Doradztwo z zakresu RODO

Doradztwo z polityki RODO

Doradztwo z zakresu RODO

Doradztwo z polityki RODO

 

 

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu polityki RODO

 

Posiadasz dokumenty RODO, ale nie jesteś pewny/a czy spełniają odpowiednie wymagania? Nie posiadasz żadnych dokumentów?

 

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie doradcze, na którym specjalistka przeprowadzi audyt, po którym:
– wskaże jakie dokumenty obowiązują w Twojej organizacji
– otrzymasz komplet wymaganych dokumentów

Doradztwo kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS z powiatu pleszewskiego (inne podmioty jak: KGW, stowarzyszenia zwykłe lub Uczniowskie Kluby Sportowe- prosimy o kontakt, być może będziemy mogli pomóc).

 

Termin: 26 marca (piątek) 2021 r. w godzinach 10.00 – 15.00 (spotkania indywidualne po 30 min. na organizację).

Miejsce: Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 3

Zgłoszenia/rezerwacja miejsca: Emilia Golińska pod nr telefonu +48 519 555 974- do wyczerpania miejsc.

Prosimy o zabranie pieczątki (do podbicia karty doradczej), poprosimy Was o wypełnienie dokumentu potwierdzającego udział organizacji w projekcie/doradztwie- potrzebne dane KRS, NIP, REGON

 

Przykłady dokumentów, które powinna posiadać Twoja organizacja, w zależności od swojej działalności:

 • Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Czy posiadasz wszystkie dokumenty wymagane przez RODO
 • Oświadczenie o poufności
 • Procedura niszczenia dokumentów
 • Rejestr czynności przetwarzania danych
 • Regulamin użytkowania komputerów przenośnych- jeżeli są
 • Umowa powierzenia
 • Klauzule informacyjne ( do uzgodnienia jakie potrzebne np. dla  członków, wolontariuszy, kontrahentów, stażystów, darczyńców, pracowników itp).

– klauzula informacyjna

– ikona klauzula monitoringu

– rejestr czynności przetwarzania monitoring i kontrola

– arkusz analizy ryzyka

-oświadczenie pracownika o zapoznaniu się ze stosowaniem się monitoringu

– regulamin monitoringu

 • Plan postępowania z ryzykiem
 • Polityka kluczy.
 • Arkusz analizy ryzyk
 • Formularz rejestracji incydentu

Doradztwo poprowadzi Małgorzata Łucka – Specjalistka ds. wdrażania ochrony danych osobowych w fundacjach, placówkach oświatowych, jednostkach samorządowych.

Absolwentka:

– Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku: Socjologia

i Studiów Podyplomowych” Zarządzanie i organizacja w zakresie pomocy społecznej”;

– Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Studia Podyplomowe „Zarządzanie pracą i  zasobami ludzkimi”;

– Wyższej Szkoły Społeczno– Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Studia podyplomowe
„Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy”

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej w Śremie
oraz Członkini Zarządu Śremskiego Klubu Morsów ” Mroziki”.

 

Doradztwo zostanie zrealizowane w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który w subregionie kaliskim prowadzi Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa.

Pokaż
Showaj