Pomaganie potrzebującym- projekt SOS HOMINI

Pomaganie potrzebującym- projekt SOS HOMINI

Pomaganie potrzebującym- projekt SOS HOMINI

INSTYTUCJA/ ORGANIZACJA

Fundacja ANIMACJA z siedzibą w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, ul. B. Krzywoustego 3

OFERTA WSPÓŁPRACY

Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcą pomagać osobom potrzebującym: samotnym, krótko lub długotrwale wykluczonym, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekom.  w testowaniu aplikacji SOS HOMINI.

DZIEŃ/ GODZINA/MIEJSCE

Czas i miejsce jest zależne od wyboru osoby, której wolontariusz chce pomóc.

OPIS PRACY

Pomoc osobie potrzebującej w różnych czynnościach, które mogą sprawić im trudności ze względu na niepełnosprawności, stan chorobowy, sprawność fizyczną. Zadania wolontariuszy będą zależne od potrzeb osób potrzebujących, nie będą to jednak zadania związane z opieką lekarską czy rehabilitacją.

ZAPEWNIAMY

–  zdobycie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami

–  możliwość miłego  spędzenia czasu

– porozumienie o wolontariacie

–  możliwość poznania nowych ludzi w różnym wieku

– program lojalnościowy

KOORDYNATOR/ TELEFON, E-MAIL

Emilia Golińska, emilia.animacja@gmail.com, tel. 519 555 974

dzwonić można od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00

Pokaż
Showaj