Szkolenie dla NGO „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych…”

Szkolenie dla NGO „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Szkolenie dla NGO „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych…”

Szkolenie dla NGO „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

 

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych” tak brzmi tytuł bezpłatnego szkolenia, które odbędzie się w CWIO.

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych, szczególnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, urzędników i osoby zainteresowane.

 

Szkolenie odbędzie się 19 października (sobota) 2019 r., w godzinach od 10.00-15.00,

w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 3.

 

W programie:

Nowe druki/wzory ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym:

– omówimy zasady obowiązujące po zmianie wzorów 1 marca 2019 r. m.in.  „rozliczanie za rezultaty”

–  wyjaśnimy zasady angażowania wkładu rzeczowego i osobowego do projektu;

–  objaśnimy zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/ kategoriami kosztorysu.

Dowiedzą się Państwo również o planowanych, kolejnych zmianach we wzorach ofert- które wejdą w życie już w roku 2020.

 

Szkolenie poprowadzi Justyna Ochędzan- Prezeska federacji organizacji pozarządowych Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Szkolenie dla NGO „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

 

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Emilia Golińska, do 14 października (wtorek) do godziny 18.00 pod nr telefonu +48 519 555 974.

Możesz również zgłosić się za pomocą formularza:

Organizatorem szkolenia jest Fundacja ANIMACJA, w ramach realizowanego zadania ze środków Miasta i Gminy Pleszew.

Pokaż
Showaj