Opieka nad seniorką w Pleszewie

Opieka nad seniorką w Pleszewie

INSTYTUCJA/ ORGANIZACJA

Fundacja Animacja– od czerwca 2018r. prowadzi Senioralne Centrum Wolontariatu w Pleszewie, które zajmuje się poszukiwaniem osób które chcą pomagać oraz tych, którzy tej pomocy potrzebują i połączyć ich ze sobą. Dla wolontariuszy prowadzimy bezpłatne szkolenia oraz doradztwo z zakresu wolontariatu.

masz więcej pytań? Napisz: f.animacja@gmail.com

więcej informacji na stronie: http://fundacjaanimacja.com

Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

więcej informacji na stronie: http://www.pleszew.mgops.info

OFERTA WSPÓŁPRACY

Poszukujemy wolontariuszki która raz w tygodniu odwiedzałaby panią Irenę z Pleszewa i spędzała z nią czas na pogawędkach w domu. Pani Irena na 82, jest sprawna fizycznie, lecz ma problemy ze wzrokiem. Chętnie chodziłaby na spacery lub wypoczywała na ławce przed blokiem, oczywiście, jeśli dopisywałaby pogoda.

DZIEŃ/ GODZINA/MIEJSCE

Spotkanie odbywać się będzie raz w tygodniu przez ok 1-1,5 godziny. Termin będzie do uzgodnienia w porozumieniu z zainteresowanym i wolontariuszem, po wstępnej rozmowie z koordynatorem Senioralnego Centrum Wolontariatu- Emilią Golińską

 

OPIS PRACY

Zadaniem wolontariusza będzie organizowanie czasu wolnego mieszkańcom.

–  wspólne wyjścia na spacery

–  wspólna rozmowa

–  czytanie książek

–  gra w gry planszowe

– pomoc w czytaniu

ZAPEWNIAMY

Bezpłatny dostęp do wypożyczalni gier planszowych, biblioteczki oraz programów edukacyjnych, ćwiczących pamięć i koncentracje.

Możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz znajomości.

KOORDYNATOR/ TELEFON, E-MAIL

Emilia Golińska, telefon: 519555974, e-mail : emilia.animacja@gmail.com

Pokaż
Showaj