„Młodzież Współdecyduje” Lokalne Forum

Młodzi Współdecydują- Lokalne Forum Młodych w Pleszewie

„Młodzież Współdecyduje” Lokalne Forum

Młodzi Współdecydują- Lokalne Forum Młodych w Pleszewie

Zapraszamy do udziału w Lokalnym Forum Programu „Równać Szanse”

w Pleszewie organizowanym przez Fundację ANIMACJA.

Forum odbędzie się 13 października (piątek) 2017r., w godzinach od 9.00 do 14.00,

w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie w Bolesława Krzywoustego 3.

 

Do udziału w forum zapraszamy przedstawicieli: instytucji, jednostek samorządowych, sektora publicznego, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i wolontariackich którzy pracują z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży.

Lokalne Forum „Młodzi Współdecydują” to jednodniowe spotkanie z przedstawicielami Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz społeczności pleszewskiej, która na co dzień pracuje z młodzieżą lub na rzecz młodzieży. Celem spotkania jest dyskusja na temat: oferty dla młodzieży oraz możliwości rozwoju dla młodych ludzi w mieście i gminie Pleszew. Pokażemy również przykłady zaangażowania społecznego młodzieży na rzecz miasta i gminy oraz realizowane przez młodzież projekty programu „Równać szanse”

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Emilia Golińska, do 10 października (wtorek) do godziny 18.00 pod nr telefonu +48 519 555 974.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja ANIMACJA oraz Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej prowadząca Lokalne Centrum Wolontariatu.

 

Program

9.00 – 9.30 Rejestracja.

9.30 – 9.40 Rozpoczęcie forum.

9.40 – 10.00 Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

10.00 – 11.00 Jaka młodzież mieszka w Gminie Pleszew?

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 13.00  Co  oferujemy naszej młodzieży, jakie mamy zaplecze dla młodych?

13.00 – 13.20 Program „Równać Szanse” na terenie Ziemi Pleszewskiej – prezentacja realizowanych projektów.

13.20 – 14.00 Podsumowanie forum, powołanie zespołu.

14.00 Obiad

Pokaż
Showaj