DPS w Broniszewicach

cwio pleszew

DPS w Broniszewicach

INSTYTUCJA/ ORGANIZACJA

Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach, Broniszewice 91,  63-304 Czermin. Placówka  prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Świętego  Dominika, która prowadzi całodobową opiekę nad  55 chłopcami  z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

OFERTA WSPÓŁPRACY

Poszukujemy wolontariuszy ,którzy spędzaliby i  organizowali wolny czas chłopcom.Chłopcy lubią grać w piłkę nożną,  koszykówkę, a także proste gry planszowe. Angażują się w  zajęcia na wolnym powietrzu, wszelkie gry i zabawy ruchowe.

W okresie dnia dziecka organizujemy dla nich zjazd rodzin i zabawy, na ta uroczystość również poszukujemy chętnych do pomocy.

DZIEŃ/ GODZINA/MIEJSCE

Zapraszamy: w piątki –  od godz. 15.00 do 18.00, w  soboty –  od 10.00 do 17.00, w niedzielę – od 10.00-17.00

OPIS PRACY

Organizowanie czasu wolnego podopiecznym, opieka nad osobami niepełnosprawnymi,  pomoc przy przeprowadzanych turniejach oraz zabawach itp.

ZAPEWNIAMY

–  zdobycie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi

–  możliwość miłego  spędzenia czasu  podczas organizowanych imprez , festynów i turniejów

– możliwość zaprezentowania własnych umiejętności, zainteresowań i przekazania  ich podopiecznym

– pomoc przy zorganizowaniu wolnego czasu, ewentualne potrzebne do tego materiały

–  pisemną opinię dyrektora placówki o wykonywanej pracy

KOORDYNATOR/ TELEFON, E-MAIL

s. Augustyna, telefon: 503597974, e-mail : s.augustynaop(at)wp.pl, http://broniszewice.dominikanki.pl/

Pokaż
Showaj