Ośrodek Wsparcia

CWIO PLESZEW

Ośrodek Wsparcia

INSTYTUCJA/ ORGANIZACJA

Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew. Placówka prowadzi usługi dla osób niepełnosprawnych z  terenu powiatu pleszewskiego w różnym wieku i stopniu upośledzenia umysłowego. Usługi obejmują treningi aktywizujące i usprawniające, treningi gospodarowania czasem wolnym ,  zajęcia edukacyjne, wychowawcze i działania  twórcze, a także rehabilitację i rewalidację.

OFERTA WSPÓŁPRACY

Wolontariusze potrzebni są zarówno do codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również  do realizowanych przez ośrodek zadań dodatkowych, np. Andrzejkowa Impreza Integracyjna, warsztaty teatralne, zawody sportowe.

DZIEŃ/ GODZINA/MIEJSCE

Codzienna praca z podopiecznymi od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

OPIS PRACY

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, pomoc przy organizacji zajęć rekreacyjnych, wychowawczych  i terapeutycznych, opieka nad osobami niepełnosprawnymi podczas imprezy integracyjnej,  pomoc w organizacji zajęć  i opieka podczas  warsztatów teatralnych.

ZAPEWNIAMY

–  zdobycie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi

–  możliwość miłego  spędzenia czasu  podczas zabawy andrzejkowej

–  możliwość  współorganizowania zajęć warsztatowych z teatroterapii i współtworzenie przedstawienia   teatralnego

–   zdobycie  wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki

–  możliwość zaprezentowania własnych umiejętności, zainteresowań i przekazania ich podopiecznym  ośrodka

KOORDYNATOR/ TELEFON, E-MAIL

Katarzyna Krawczyk – kierownik Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, tel. 62 7423-175

Pokaż
Showaj