Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Pleszewie

centrum wspierania inicjatyw obywatelskich pleszew

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Pleszewie

INSTYTUCJA/ ORGANIZACJA

Stowarzyszenie Iskierka Nadziei im .Edmunda Bojanowskiego

ul. E . Bojanowskiego 1

63-300 Pleszew

OFERTA WSPÓPRACY

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności statutowej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. Św. Józefa w Pleszewie.  Praca wolontariusza w naszej placówce polegać będzie na pracy przy pacjencie, towarzyszeniu mu i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz na udziale w wydarzeniach i akcjach przeprowadzanych przez Stowarzyszenie w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Pleszewie.

DZIEŃ/ GODZINA/MIEJSCE

Zapraszamy codziennie w godzinach od 9.oo  – 18.oo

OPIS PRACY

udział wolontariusza w opiece nad  chorymi tj. towarzyszenie choremu (rozmowa, czytanie, modlitwa, spacery itp.) pomoc w terapii zajęciowej ( pomoc w dotarciu na sale terapii, włączanie sie w prace plastyczne, manualne) pomoc przy podawaniu posiłków pod nadzorem personelu, udział w wydarzeniach organizowanych dla pacjentów, pomoc pacjentowi w uczestniczeniu we Mszy św., udział i pomoc w organizowanych przez Stowarzyszenie  imprezach i wydarzeniach kulturalno – społecznych na rzecz ZPO np. festyny , kiermasze, prezentacje.
udział w organizowanych szkoleniach ,konferencjach i seminariach

ZAPEWNIAMY

– szkolenie wstępne i bhp
– przyuczenie do opieki nad osobą niepełnosprawną
– zapewnienie wszystkich materiałów  do prowadzenia zajęć  z pacjentami
– dobrą atmosferę i doświadczenie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi

KOORDYNATOR/ TELEFON, E-MAIL

Kamila Olejniczak

tel. 62 508 0813

http://sluzebniczki-pleszew.pl/

Pokaż
Showaj