E-wolontariat

centrum wspierania inicjatyw obywatelskich pleszew

E-wolontariat

Stowarzyszenie NA TAK oferuje możliwość pracy, jako dziennikarz/dziennikarka, bądź korespondent/korespondentka terenowa.
Praca polega na pisaniu tekstów do publikacji, szczególnie takich, które dotyczą różnorodnych problemów (np. organizacji pozarządowych, społecznych). Poszukiwane jest 10-15 osób. Bardzo cenną umiejętnością jest „żyłka” dziennikarska i fotograficzna.

TE PASJE SĄ BARDZO WSKAZANE:

– Biegłość w pisaniu tekstów (bezbłędnie – zarówno pod względem gramatycznym, jak i styl).

KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH:

Stowarzyszenie Na Tak (portal PION)

ul. Ognik 20c, 60-386 Poznań

www.pion.pl

Szczegóły w pliku możliwym do pobrania

OSOBA DO KONTAKTU:

Łukasz Orylski -Redaktor naczelny
Telefon – 691 707 808

e-mail: l.orylski(at)pion.pl

Pokaż
Showaj